Alle udveje holdes åbne

Det er ved den tid, hvor eksamensfagene udtrækkes på ungdomsuddannelserne. Hjemme hos os følger vi med i, hvad gymnasiasten skal udsættes for her ved slutningen af 2.g. I dag fik de at vide, at de ikke skal op i nogen skriftlige fag. Det ærgrer han sig lidt over, for havde han skullet op i skriftlig matematik, havde risikoen for mundtlig matematik været mindre.

Men nu ligger det sådan, at han skal op i to af følgende fire mundtlige fag: oldtidskundskab, matematik, religion og naturgeografi. Han håber på alt andet end matematikken. Han skitserede scenariet: Hvis mundtlig matematik bliver udtrukket, græder han. Så kommer han over dét og græder så lidt igen, når det går dårligt til prøven. Og så kommer han over dét også.

Men der ER en smutvej, fortsatte han. Hvis en elev dør under prøven, består hele klassen.

En moderne sort nyfortolkning af En for alle.